Σύγχρονος πολιτισμός

Ο σύγχρονος πολιτισμός της Κένυας προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα ένα δυνατό παράδειγμα για το πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν, να αλληλεπιδράσουν και να συνδημιουργήσουν κάτι κοινό και βιώσιμο διάφοροι επιμέρους πολιτισμοί.

Οι μυριάδες πηγές από όπου πήγασε ο σημερινός πολιτισμός και οι επιδράσεις που δέχτηκε ενώ είναι εμφανείς στον μελετητή έχουν, εν τούτοις, κατορθώσει να δημιουργήσουν, χωρίς καμία αμφιβολία, ένα πολιτισμικό αποτέλεσμα το οποίο είναι αληθινά και καθαρά Κενυάτικο. Εδώ, το σύγχρονο και το παραδοσιακό συνυπάρχουν, συμβαδίζουν και εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Κενυατών είναι η μεγάλη τους ικανότητα να υιοθετούν νέα πολιτισμικά στοιχεία και να προσαρμόζονται σε αυτά. Το χαρακτηριστικό τους αυτό βασίζεται στην ικανότητά τους να αποδέχονται και να απορροφούν το νέο και το διαφορετικό, είτε πρόκειται για πολιτισμό μεταναστευτικών νομαδικών φυλών είτε για πολιτισμό θαλασσινών εμπόρων. Έτσι, προκύπτει ένας πολύμορφος πολιτισμός, δυναμικός και γόνιμος.

Η εκπαίδευση, η μουσική, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, οι επιστήμες έχουν οικοδομηθεί σε γερές βάσεις στην Κένυα και συνεχίζουν την προοδευτικά ανοδική τους πορεία.